Đăng ký

Giải bài 4 trang 105 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

    Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b) Điểm B nằm trên đường thẳng b.

Hướng dẫn giải

   Giải: 

   

shoppe