Đăng ký

Giải bài 65 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài như sau: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm và 5cm?

Hướng dẫn giải

Nếu độ dài cạnh lớn nhất nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại thì ba cạnh đó là ba cạnh của một tam giác.

Với cạnh lớn nhất là 5cm có hai tam giác mà ba cạnh dài :

- 2cm , 4cm , 5cm ( 2+4>5)

- 3cm , 4cm , 5cm ( 3+4 >5)
Với cạnh lớn nhất là 4cm, có một tam giác mà ba cạnh dài : 2cm, 3cm, 4cm ( 2+3>4).

Vậy có thể vẽ được 5 tam giác phân biệt.