Đăng ký

Giải bài 11 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong của tam giác gồm các điểm M sao cho:

MA < MB < MC.

(Hướng dẫn: Trước tiên tô màu để xác định các điểm M ở trong tam giác mà MA < MB; lần thứ hai là MA < MC. Phần trong tam giác được tô màu hai lần là phần phải tìm).

Hướng dẫn giải

- Kẻ đường trung trực của AB ta tô màu phần mặt phẳng trong tam giác gồm các điểm M mà MA < MB.

- Kẻ đường trung trực của BC, ta tô màu phần mặt phẳng trong tam giác gồm các điểm M mà MB < MC.

- Phần trong tam giác mà được tô màu hai lần là phần phải tìm.