Giải bài 64 trang 64 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

  Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tính tích của một số dương với một số bé hơn nó 2 đơn vị. Kết quả của bạn Quân là 120. Hỏi nếu làm đúng đầu bài đã cho thì kết quả phải là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

  Gọi số mà đầu bài đã cho là x( \(x \in N\)*)

  Bạn Quân đã chọn số x-2 để nhân với x.

  Vì tích này là 120 nên ta có phương trình: 

        x(x-2)= 120 

       \(\Leftrightarrow x^2 -2x-120 =0 \\ \Delta' = 1+ 120 = 121>0 \) 

   Phương trình có hai nghiệm: \(x_1 = 12; x_2 =10(loại)\)

  Vậy x(x+2) =12.14=168

  Kết quả đúng là 168.

Tags Bài 64 (trang 64 SGK Toán 9 tập 2) yêu cầu tìm tích

Có thể bạn quan tâm