Đăng ký

Giải bài 62 trang 31 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tìm hai số x, y biết

Giải bài 62 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Đặt \(\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{5} = k\)

Ta có x = 2.k ; y = 5.k

Vì x.y = 10 nên 2k.5k = 10 => \(10k^2\) = 10 => \(k^2\) = 1 => k = \(\pm\) 1

- Với k = 1 thì x = 2.1 = 2 ; y = 5.1 = 5

- Với k = -1 thì x = 2.(-1) = -2 ; y = 5.(-1) = -5

Vậy x = 2 , y = 5 hoặc x = -2 , y = -5