Đăng ký

Giải bài 56 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố

Xem hình 33 đố em biết được

a) Trẻ em trên 5 tuổi (60 tháng) cân nặng bao nhiêu là bình thường, là suy dinh dưỡng vừa, là suy dinh dương nặng, là suy dinh dưỡng rất nặng.

b) Một em bé cân nặng 9,5kg khi tròn 24 tháng tuổi thuộc loại bình thường, suy dinh dưỡng vừa, suy dinh dưỡng nặng, suy dinh dưỡng rất nặng.

Hướng dẫn giải

  Xem đồ thị ta thấy :

a) Trẻ em tròn 5 tuổi, cân nặng:

- Từ 14kg đến 19kg là bình thường

- Từ 12kg dến 14kg là suy dinh dưỡng vừa

- Từ 10kg đến 12kg là suy dinh dưỡng nặng

- Dưới 10kg là suy dinh dưỡng rất nặng

b) Em bé cân nặng 9,5kg khi tròn 24 tháng tuổi thuộc loại suy dinh dưỡng vừa