Đăng ký

Giải bài 49 trang 76 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết rằng khối lượng riêng của sắt là 7,8 (g/cm3) và của chì là 11,3 (g/cm3).

Hướng dẫn giải

 Từ công thức m = V.D , ta thấy thể tích khối lượng riêng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

Gọi V và V' lần lượt là thể tích thanh sắt và thanh chì

Ta có : \(\dfrac{V}{V'} = \dfrac{11,3}{7,8} \approx 1,45\)

Vậy thanh sắt có thể tích lớn hơn và lớn hơn khoảng 1,45 lần so với thể tích thanh chì.