Đăng ký

Giải bài 54 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau:

Giải bài 54 trang 77 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Cho x = 1 thì y = -1 ta được điểm A (1;-1)

 Đồ thị là đường thẳng OA

b) Với y = \(\dfrac{1}{2}\)x

Cho x = 2 thì y = 1, ta được điểm B (2;1)

Đồ thị là đường thẳng OB

c) Với y = -\(\dfrac{1}{2}\)x

Cho x = 2 thì y = -1 , ta được điểm C (2;-1)

Đồ thị là đường thẳng OC