Đăng ký

Giải bài 52 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A (3; 5) ; B(3; -1) ; C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì ?

Hướng dẫn giải

Tam giác ABC là tam giác vuông tại B.

shoppe