Đăng ký

Giải bài 48 trang 76 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Một tấn nước biển chứa 25kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Hướng dẫn giải

Ta có: 1 tấn = 1000000g ;        25kg = 25000g

Gọi lượng muối trong 250g nước biển là x. Vì lượng nước biển và lượng muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên ta có :

\(\dfrac{250}{x}= \dfrac{1000000}{25000} \Rightarrow \dfrac{150}{x} = 40 \Rightarrow x = \dfrac{250}{40} = 6,25\) (g)

Vậy 250 gam nước biển chưa 6,25g muối

shoppe