Đăng ký

Giải bài 53 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 140km từ TP Hồ Chí Minh đễn Vĩnh Long với vận tốc 35km/h. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy (với một đơn vị trên trục hoành) biểu thị 1 giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị 20km.

Hướng dẫn giải

 Trên trục hoành ta biểu diễn thời gian t, trên trục tung ta biểu diễn quãng đường đi được s.

 Công thức của chuyển động đều là S = vt nên với v = 35 ta được S = 35t

 Cho S = 140 thì x = 4, ta được điểm A (4;140)

 Đồ thị là đoạn thẳng OA.