Đăng ký

Giải bài 51 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Viết tọa độ điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 32.

Giải bài 51 trang 77 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G :

A(-2;2)        B(-4;0)          C(1;0)          D(2;4)

E(3;-2)        F(0;-2)          G(-3;-2)