Đăng ký

Giải bài 50 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

Hướng dẫn giải

\(3\dfrac{1}{2}\)   14    6   -0,84   9,17   0,3   \(1\dfrac{1}{3}\)  
B I N H T H Ư Y U L Ư C
  -63   -25   -25   \(4\dfrac{1}{5}\)   \(\dfrac{3}{4}\)   -0,84   16

 Vậy tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đó là BINH THƯ YẾU LƯỢC.