Đăng ký

Giải bài 48 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{11,9}{5,1}=\dfrac{-35}{-15} ; \dfrac{-15}{-35}=\dfrac{5,1}{11,9} ; \dfrac{5,1}{-15}=\dfrac{11,9}{-35}.\)