Đăng ký

Giải bài 44 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Giải bài 44 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \(1,2:3,24=120:324=10:27\);

b)  \(2\dfrac{1}{5}:\dfrac{3}{4}=\dfrac{11}{5}:\dfrac{3}{4}=\dfrac{11}{5}.\dfrac{4}{3}=\dfrac{44}{15}=44:15\)

c) \(\dfrac{2}{7}:0,42=\dfrac{2}{7}:\dfrac{42}{100}=\dfrac{2}{7}.\dfrac{100}{42}=\dfrac{200}{294}=100:147\)

shoppe