Đăng ký

Giải bài 45 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức

Giải bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Ta có :  \(28:14=2\) ; \(2\dfrac{1}{2}:2=\dfrac{5}{2} ; 8:4=2 ; \dfrac{1}{2}:\dfrac{2}{3}=\dfrac{3}{4}; 3:10=\dfrac{3}{10} ; 2,1:7=\dfrac{3}{10} ; 3:0,3=\dfrac{10}{1}.\)