Đăng ký

Giải bài 48 trang 121 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Em Hà có sợi dây dài 1,25m, em dùng dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu M nằm giữa A và B; N nằm giữa M và B thì:

AM + MN + NB = AB.

Giải:

Chiều rộng lớp học bằng:

1,25.4 + 1,25.0,2 = 5,25 (m).