Đăng ký

Giải bài 47 trang 121 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn thẳng EM và MF.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm E và F thì EM + MF = EF.

Giải:

M là một điểm của đoạn thẳng EF, M khong trùng với hai đầu đoạn thẳng, vậy M nằm giữa hai điểm E và F.

Ta có: EM + MF = EF.

Suy ra: EM = FM = 4cm.