Đăng ký

Giải bài 26 trang 75 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là \(-5^0 C\). Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm \(7^0 C\).

Hướng dẫn giải

Giải:

Nhiệt độ giảm \(7^0 C\) nghĩa là tăng \(-7^0 C\) nên nhiệt độ tại phòng lạnh sẽ là: (-5) + (-7) = - 12 (\(^0C\)).

Vậy nhiệt độ tại phòng lạnh sẽ là \(-12^0 C\) nếu nhiệt độ giảm \(7^0 C.\)