Đăng ký

Bài 26 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -50C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 70C ?

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ giảm đi 70C có nghĩa là thêm -70C.

Vậy nếu giảm đi 70C thì nhiệt độ phòng ướp lạnh là:

\( (-5) + (-7) = - (\left | -5 \right |+ \left | -7 \right |) = - (5 + 7) = -12\) (0C).

shoppe