Đăng ký

Bài 25 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

a)\( (-2) + (-5)\) \(\square\) \((-5)\);                     

b) \((-10) \) \(\square\) \((-3) + (-8)\).

Hướng dẫn giải

Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

Lời giải chi tiết

a) \( (-2) + (-5) = -(2+5) = -7\)

Có \(-7 < -5\)

Nên:  \( (-2) + (-5) < -5\);                         

b)

Vì: \((-3) + (-8)\) = \(-(3+8) = -11\)  lại có: \(-10 > -11\) 

Nên \( -10 > (-3) + (-8)\)

shoppe