Đăng ký

Giải bài 25 trang 75 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

Giải bài 25 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên.

Giải:Giải bài 25 trang 75 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

shoppe