Đăng ký

Giải bài 23 trang 75 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) 2763 + 152 b) (-7) + (-14) c) (-35) + (-9)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

Giải:

a) 2763 + 152 = 2915 b) (-7) + (-14) = -(7 + 14) = -21 c) (-35) + (-9) = -(35 + 9) = -44