Đăng ký

Giải bài 25 trang 123 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Tính diện tích của một tam giác đều có cạnh bằng a.

Hướng dẫn giải

Gọi h là chiều cao của tam giác đều cạnh a.

 Theo định lí Pi-ta-go , ta có :

  \(h^2=a^2-(\dfrac{a}{2})^2=\dfrac{3a^2}{4} \Rightarrow h = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}\)

  S = \(\dfrac{1}{2}ah = \dfrac{1}{2}a.\dfrac{a\sqrt{3}}{2}=\dfrac{a^2\sqrt{3}}{4}\) (đvđt)