Đăng ký

Giải bài 18 trang 121 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM (h.132). Chứng minh: S\(_{AMB}\) = S\(_{AMC}\)

Hướng dẫn giải

Kẻ AH \(\perp\) BC

Ta có : S\(_{AMB}\) = \(\dfrac{1}{2}\)BM.AH

và S\(_{AMC}\) = \(\dfrac{1}{2}\)MC.AH

Do BM = MC nên S\(_{AMB}\) = S\(_{AMC}\)