Đăng ký

Giải bài 19 trang 122 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

a) Xem hình 133. Hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

b) Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không?

Hướng dẫn giải

a) Các tam giác có cùng diện tích :

1 , 3, 6 ( có diện tích bằng \(\dfrac{1}{2}\).2.4 = 4 đvdt)

2, 8 ( có diện tích bằng \(\dfrac{1}{2}\).2.3 = 3 đvdt )

b) Từ câu a) cho ta kết luận : Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc bằng nhau.