Đăng ký

Giải bài 16 trang 121 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng.

Hướng dẫn giải

Diện tích tam giác tô đậm : S = \(\dfrac{1}{2}\)a.h

Diện tích hình chữ nhật : S' = a.h

Nên S = \(\dfrac{1}{2}\)S'