Đăng ký

Giải bài 17 trang 121 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h.131). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức AB.OM = OA.OB

Hướng dẫn giải

Ta có : \(S_{AOB}\) = \(\dfrac{1}{2}\)AB.OM

Lại có : \(S_{AOB}\) = \(\dfrac{1}{2}\)OA.OB (vì \(\triangle\)AOB vuông tại O)

Do đó : AB.OM = OA.OB