Đăng ký

Giải bài 22 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Ta có :

\(\dfrac{-5}{6} = -0,8 \)  (3) ; -1\(\dfrac{2}{3}\) = -1,6  (6) ; \(\dfrac{4}{13} = 0,3076\)

-1\(\dfrac{2}{3}\) < 0,875 < \(\dfrac{-5}{6}\) < 0 < 0,3 < \(\dfrac{4}{13}\)