Đăng ký

Giải bài 20 trang 110 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?

Hướng dẫn giải

    OB là  bán kinh đi qua tiếp điểm \( \Rightarrow OB \perp AB\)

    Áp dụng định lí Py- ta-go cho tam giác vuông OBA, ta có 

   \(AB = \sqrt{OA^2-OB^2}= \sqrt{10^2-6^2}= 8(cm)\)