Đăng ký

Giải bài 17 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Điền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến 

R d Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
5cm 3cm ...
6cm ... Tiếp xúc nhau...
4cm 7cm ...

 

 

Hướng dẫn giải

   

R d Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
5cm  3cm  Đường thẳng cắt đường tròn.
6cm 6cm Tiếp xúc nhau.
4cm 7cm  Đường thẳng và đường tròn không cắt nhau.