Đăng ký

Giải bài 19 trang 110 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?

Hướng dẫn giải

      Đường tròn (O) tiếp xúc với đường thẳng xy \( \Rightarrow \) d= R =1cm.

     Vậy O nằm trên hai đường thẳng a và a' cố định, song song với xy và cách xy một khoảng không đổi băng 1 cm.

   

shoppe