Giải bài 18 trang 110 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(3; 4). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (A; 3) và các trục tọa độ.

Hướng dẫn giải

   Khoảng cách từ điểm A đến trục Ox là d= 4 > R \( \Rightarrow \) đường tròn ( A; 3) và trục Ox không cắt nhau. 

  Khoảng cách từ điểm A đến trục Oy là d'=3 = R \( \Rightarrow \) đường tròn ( A; 3) tiếp xúc với  trục Ox . 

   

 

Có thể bạn quan tâm