Đăng ký

Giải bài 134 trang 53 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ vào ô vuông cho đúng:

Giải bài 134 trang 53 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Một số là ước chung của hai số khi hai số đó cùng chia hết cho số này.

Một số là bội chung của hai số khi số này chia hết cho hai số đó.

Giải:

a) 4 ∉ ƯC(12, 18)             b) 6 ∈ ƯC(12, 18)

c) 2 ∈ ƯC(4, 6, 8)             d) 4 ∉ ƯC(4, 6, 8)

e) 80 ∉ BC(20, 30)             g) 60 ∈ BC(20, 30)

h) 12 ∉ BC(4, 6, 8)             i) 24 ∈ BC(4, 6, 8)