Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 11

Đề bài

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Hãy kể tên các vecto có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vecto \(\overrightarrow {AB} \)

Hướng dẫn giải

Các vecto có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vecto là:

\(\overrightarrow {DC} ;\,\overrightarrow {A'B'} ;\,\overrightarrow {D'C'} \)