Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Toán lớp 11

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

a Sử dụng hoán vị 6 phần tử. b Gọi số tự nhiên chẵn cần lập có dạng overline{abcdef}, với a, b, c, d, e, f là các phần tử khác nhau của tập left{ {1,{rm{ }}2,{rm{ }}3,{rm{ }}4,{rm{ }}5,{rm{ }}6} right}. + Số tự nhiên đó là số chẵn khi f chia hết cho 2. + Số tự nhiên đó là số lẻ kh

Bài 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Sử dụng hoán vị 10 phần tử. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho 10 người khách vào một dãy 10 ghế là một cách sắp thứ tự cho 10 người khách theo thứ tự của 10 ghế. Do đó mỗi cách xếp chỗ ngồi là một hoán vị của 10 người khách. Suy ra số các cách để xếp chỗ ngồi cho 10 người khách

Bài 3 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ khác nhau là 1 chỉnh hợp chập ba của 7 phần tử. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một cách để từ bảy bông hoa, chọn ra ba bông và sắp thứ tự cho chúng theo thứ tự của ba lọ. Do đó mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một chỉnh hợp chập 3 củ

Bài 4 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập 4 của 6 bóng đèn đã cho. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập 4 của 6 bóng đèn đã cho. Do đó số các cách mắc là

Bài 5 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

a Mỗi cách cắm hoa là một cách chọn ra 3 lọ và sắp thứ tự cho chúng theo thứ tự của 3 bông hoa, nên mỗi cách cắm là một chỉnh hợp chập 3 của 5 lọ. b Vì 3 bông hoa là như nhau, nên mỗi cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau mỗi lọ cắm không quá một bông là một cách chọn ra một tập hợp

Bài 6 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Mỗi tam giác được chọn từ 6 điểm đã cho là một tổ hợp chập 3 của 6 phần tử. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một tam giác. Do đó mỗi tập con gồm 3 điểm không phân biệt thứ tự của tập hợp 6 điểm đã cho xác định duy nhất một tam giác. Vậy số tam giác có thể lập được từ

Bài 7 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Để lập được một hình chữ nhât, phải thực hiện liên tiếp hai hành động sau đây: Hành động 1: Chọn 2 đường thẳng không phân biệt thứ tự từ nhóm 4 đường thẳng song song đã cho.  Hành động 2: Chọn 2 đường thẳng không phân biệt thứ tự từ nhóm 5 đường thẳng đã cho, vuông góc với 4 đường thẳng so

Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11

123; 132; 213; 231; 312; 321  

Câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Số cách xếp 10 người thành 1 hàng dọc là: 10! theo định lí  

Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

overrightarrow {AB} ;,overrightarrow {AC} ;,overrightarrow {AD} ;,overrightarrow {BA} ;,overrightarrow {BC} ;,overrightarrow {BD} ;,overrightarrow {CA} ;,overrightarrow {CB} ;,overrightarrow {CD} ;,overrightarrow {DA} ;,overrightarrow {DB} ;,overrightarrow {DC}

Câu hỏi 4 trang 51 SGK Đại số và Giải tích 11

Các tổ hợp chập 3 là: {1,2,3};{1,2,4};{1,2,5};{1,3,4};{1,3,5};{1,4,5};{2,3,4};{2,3,5};{2,4,5};{3,4,5} Các tổ hợp chập 4 là: {1,2,3,4},{1,2,3,5},{1,3,4,5},{1,2,4,5},{2,3,4,5}

Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11

Số trận đấu sao cho hai đội bất kì trong 16 đội tham gia gặp nhau đúng một lần là: C216 = 120 trận  

Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp lớp 11

CÔNG THỨC HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP LỚP 11 Hôm nay CUNGHOCVUI sẽ chia sẻ với các bạn về GIẢI PHƯƠNG TRÌNH HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP và BÀI TẬP HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP LỚP 11! I. HOÁN VỊ Tập A cho trước với n phần tử với điều kiện n≥1.Với mỗi sự sắp xếp một cách ngẫu nhiên n phần tử đã cho ta sẽ được

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Toán lớp 11 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!