Bài 1. Quy tắc đếm - Toán lớp 11

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Quy tắc đếm được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

a Liệt kê và đếm. b Số tự nhiên cần lập có dạng overline{ab}, với a, b ∈ left{{1, 2, 3, 4}right}. + Tìm số cách chọn cho chữ số a. + Tìm số cách chọn cho chữ số b. + Sử dụng quy tắc nhân. c Số tự nhiên cần lập có dạng overline{ab}, với a, b ∈ left{{1, 2, 3, 4}right}left {a ne b}

Bài 2 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Số tự nhiên nhỏ hơn 100 là số tự nhiên có 1 hoặc 2 chữ số. + Tìm số các số tự nhiên có 1 chữ số lập được từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6. + Tìm số các số tự nhiên có 2 chữ số lập được từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6. + Sử dụng quy tắc cộng. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mỗi số tự nhiên cần lập là số tự nhiên có không quá

Bài 3 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Sử dụng quy tắc cộng va quy tắc nhân phù hợp. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần, phải thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây: Hành động 1: Đi từ A đến B. Có 4 cách để thực hiện hành động này. Hành động 2: Đi từ B đến C. Có 2 cách để thực hiện hành đ

Bài 4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

+ Tìm số cách chọn mặt đồng hồ. + Tìm số cách chọn dây. + Sử dụng quy tắc nhân. LỜI GIẢI CHI TIẾT Có 3 cách chọn mặt đồng hồ. Có 4 bốn cách chọn dây. Vậy có 3 . 4 = 12 cách để chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây.

Bài giảng quy tắc đếm lớp 11

BÀI GIẢNG QUY TẮC ĐẾM LỚP 11 Hôm nay CUNGHOCVUI sẽ chia sẻ với các bạn về lý thuyết QUY TẮC ĐẾM 11! I. HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN 1. Quy tắc cộng KHÁI NIỆM: Công việc đã cho có 2 phương thức lựa chọn như sau là A và B. Tổng số phương án của công việc đó là m + n với điều kiện là m và n không được phép t

Câu hỏi 1 trang 44 SGK Đại số và Giải tích 11

Số cách chọn một quả cầu = tổng số các phần tử của hai tập A, B

Câu hỏi 2 trang 45 SGK Đại số và Giải tích 11

Có 3.4 = 12 cách đi từ A đến C, qua B  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Quy tắc đếm - Toán lớp 11 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!