Đăng ký

Bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Hướng dẫn giải

+ Vẽ góc vuông xAy.

+ Dựng Ax' là tia đối của tia Ax, Ay' là tia đối của tia Ay. 

Lời giải chi tiết

Hai góc vuông không đối đỉnh là:

\(\widehat{xAy}\) và \(\widehat{x'Ay}\);

\(\widehat{xAy}\) và \(\widehat{xAy'}\);

\(\widehat{xAy'}\) và \(\widehat{x'Ay'}\);

\(\widehat{x'Ay}\) và \(\widehat{x'Ay'}.\)

shoppe