Đăng ký

Giải bài 9 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Hướng dẫn giải

Hai góc vông không đối đỉnh là :

\(\widehat{xAy}\) và \(\widehat{xAy'}\) , \(\widehat{xAy}\) và \(\widehat{x'Ay}\)

shoppe