Đăng ký

Giải bài 8 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là \(70^0\), nhưng không đối đỉnh.

Hướng dẫn giải

 Hai góc \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{zOt}\) có chung đỉnh và cùng số đo là \(70^0\) nhưng không phải là hai góc đối đỉnh.