Đăng ký

Giải bài 3 trang 82 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Vẽ hai đường thằng zz' và tt' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Hướng dẫn giải

Hai cặp góc đối đỉnh :

 \(\widehat{zAt}\) và \(\widehat{z'At'}\)  ;  \(\widehat{zAt'}\) và \(\widehat{z'At}\)