Đăng ký

Giải bài 10 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Hướng dẫn giải

 Để chứng tỏ \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{x'Oy'}\) bằng nhau , ta gấp tờ giấy theo đường thẳng tOt'

Khi đó các tia Oy và OX' trùng nhau, các tia Ox và Oy' trùng nhau ( tia màu đỏ trùng với các tia màu xanh)