Đăng ký

Bài 7 trang 108 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phản ứng thế: (a)

Phản ứng cộng: (b)

Phản ứng tách: (c) và (d)