Đăng ký

Bài 4 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Công thức đơn giản nhất là : \(C_3H_5O_2\) . Vì vậy, chúng ta chọn A.