Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa lớp 11

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau : Chất kết tủa : Ví dụ:             AgNO3 + HCl rightarrow AgCl downarrow + HNO3 Chất điện li yếu : Ví dụ :         HCl + CH3COONa rightarrow CH3COOH +

Bài 1 trang 20 SGK Hóa học 11

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau: Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3 Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 > Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

  Các phản ứng giữa dung dịch axit và hidroxit có tính bazơ hoặc phản ứng giữa các muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra vì phản ứng rất dễ tạo ra chất điện li yếu H2O và chất khí CO2.

Bài 2 trang 20 SGK Hóa học 11

Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất điện li rất yếu là H2O Ví dụ: MgOH2 + 2HCl →  MgCl2 + 2H2O Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất khí là CO2 Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl  →  2NaCl + CO2 ↑+ H2O  

Bài 3 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

  Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion như các ví dụ sau đây: Phản ứng giữa dung dịch CuSO4 và NaOH: CuSO4   + 2NaOH rightarrow CuOH2 downarrow + Na2SO4 Na2CO3 + 2HCl rightarrow CO2 uparrow + H2O + 2NaCl

Bài 3 trang 20 SGK Hóa học 11

Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion. Thật vậy: Bản chất Ag+ + Cl‑ → AgCl ↓ Bản chất: Mg2+ + 2OH– → MgOH2 ↓

Bài 4 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

Chọn C. Phương trình rút gọn của phản ứng cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Bài 4 trang 20 SGK Hóa học 11

Vì chỉ rõ các ion nào đã tác dụng với nhau làm cho phản ứng xảy ra. Đáp án C

Bài 5 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình phân tử và ion xảy ra trong dung dịch : a  Fe2SO43 + 6NaOH rightarrow 2FeOH3 downarrow + 3Na2SO4      2Fe^{3+} + 3SO4^{2} + 6Na^+ + 6OH^ rightarrow 2FeOH3 downarrow + 6Na^+ +3SO4^{2}      Fe^{3+} + 3OH^ rightarrow FeOH3 downarrow b NH4Cl + AgNO3 rightarrow NH4NO3 + AgCl

Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch là sản phẩm phải có: Chất kết tủa Chất điện li yếu Chất khí LỜI GIẢI CHI TIẾT Phương trình phân tứ và ion xảy ra trong dung dịch : a Fe2SO43 + 6NaOH →   2FeOH3↓ + 3Na2SO4 Fe3+ + 3OH → FeOH3↓ b NH4Cl + AgNO3 →  NH4NO3 + AgCl↓ Cl + Ag+ → AgC

Bài 6 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phản ứng xảy ra trong dung dịch tạo FeOH3  là :     FeNO33 + 3KOH ​​​​rightarrow FeOH3 downarrow + 3KNO3 Chọn D.

Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 11

Phản ứng giữa FeNO33 và KOH tạo được kết tủa FeOH3. Đáp án D

Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Dụng cụ:    + Mặt kính đồng hồ.    + Ống hút nhỏ giọt.    + Bộ giá ống nghiệm. Hóa chất :    + Dung dịch HCl 0,1M.    + Giấy chỉ thị pH.    + Dung dịch NH4Cl 0,1M.    + Dung dịch CH3COONa 0,1M.    + Dung dịch NaOH 0,1M. Cách tiến hành thí nghiệm:    + Đặt một mẩu giấy chỉ thị pH lên mặt kính đồng

Bài 7 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

a Phản ứng tạo thành chất kết tủa :   BaCl2 + Na2SO4 ​​​​rightarrow BaSO4 downarrow + 2NaCl   Ba^{2+} + SO4^{2} ​​​​rightarrow BaSO4 downarrow b Phản ứng tạo thành chất điện li yếu :   HNO3 + CH3COOK ​​​​rightarrow CH3COOH + KNO3   H^+ + CH3COO^ ​​​​rightarrow CH3COOH c Phản ứng tạo th

Bài 7 trang 20 SGK Hóa học 11

Tạo thành chất kết tủa: NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓ Ag+ + Cl‑ → AgCl↓ Tạo thành chất điện li yếu: NaOH + HC1 → NaCl + H2O H+ + OH– → H2O Tạo thành chất khí: K2CO3 + 2HC1 → 2KC1 + CO2↑  + H2O 2H+ + CO32– → CO2↑  + H2O

Các dạng bài tập về phản ứng trao đổi ion

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION Bài viết hôm nay CUNGHOCVUI xin giới thiệu với các bạn về LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION! I. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION LÀ GÌ? Trao đổi ion là phản ứng xảy ra thể hiện khi tất cả các chất tham gia gây ra hiệu ứng trao đổi ion với nhau. ĐIỀU KIỆN: T

Lý thuyết chung về phản ứng trao đổi ion trong hóa học

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG HÓA HỌC PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION LÀ MỘT DẠNG BÀI HẾT SỨC CƠ BẢN VÀ THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI. TUY NHIÊN, NÓ LẠI GÂY KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN CHO HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP GIẢI. NHẬN THẤY ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐÃ SOẠN LÊN BÀI GIẢNG NÀY VỚ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa lớp 11 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!