Đăng ký

Bài 3 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

Công thức cấu tạo: