Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa lớp 11

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Báo cáo thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Dụng cụ:    + Mặt kính đồng hồ.    + Ống hút nhỏ giọt.    + Bộ giá ống nghiệm. Hóa chất :    + Dung dịch HCl 0,1M.    + Giấy chỉ thị pH.    + Dung dịch NH4Cl 0,1M.    + Dung dịch CH3COONa 0,1M.    + Dung dịch NaOH 0,1M. Cách tiến hành thí nghiệm:    + Đặt một mẩu giấy chỉ thị pH lên mặt kính

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa lớp 11 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!