Đăng ký

Bài 6 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Hướng dẫn giải

Đánh dấu + vào ô cặp chất có phản ứng :

  benzen hexen toluen etilen
\(H_2\), xúc tác Ni + + + +
\(Br_2 (dd)\)   +   +
\(Br_2 có Fe, đun nóng\) + + + +
Dd \(KMnO_4 \), đun nóng   + + +
HBr   +   +
\(H_2O (xt H^+)\)   +   +

 

shoppe