Đăng ký

Bài 12 trang 161 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Trình bày cách đơn giản để thu được naphtalen tinh khiết từ hỗn hợp naphtalen có lẫn tạp chất không tan trong nước và không bay hơi.

Hướng dẫn giải

  Ta úp miệng phễu có gắn giấy đục lỗ trên hỗn hợp naphtalen và tạp chất, đun nóng, naphtalen thăng hoa tạo các tinh thể hình kim bám trên mặt giấy, thu được naphatalen tinh chất.