Đăng ký

Bài 48 trang 28 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8.

Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:

a) \(\frac{1}{4}\) hình tròn ;

b) \(\frac{1}{2}\) hinh tròn ;

c) \(\frac{7}{12},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\frac{5}{6},\frac{11}{12}\) và \(\frac{12}{12}\) hình tròn.

Hướng dẫn giải

Ghép các miếng bìa như sau:

a) \(\frac{1}{12}+\frac{2}{12}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}.\)

b) \(\frac{4}{12}+\frac{2}{12}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}.\)

c) \(\frac{5}{12}+\frac{2}{12}=\frac{7}{12};\)                         

   \(\frac{5}{12}+\frac{2}{12}+\frac{1}{12}=\frac{8}{12}=\frac{2}{3};\)

   \(\frac{5}{12}+\frac{4}{12}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4};\)                

   \(\frac{5}{12}+\frac{4}{12}+\frac{1}{12}=\frac{10}{12}=\frac{5}{6};\)

   \(\frac{5}{12}+\frac{4}{12}+\frac{2}{12}=\frac{11}{12};\)               

   \(\frac{5}{12}+\frac{4}{12}+\frac{2}{12}+\frac{1}{12}=\frac{12}{12}.\)

shoppe